Ondernemersfonds

Uw dient uw aanvraag in te dienen via het formulier op de site van het ondernemrsfonds via de link, uiterlijk in te dienen op 31 december 2019. Deze wordt in januari behandeld in de bestuursvergaderingen van OVM dan wel VVB. Na deze vergadering wordt de begroting in februari ter beoordeling aangeboden aan de leden in een  ledenvergaderingen. De totale begroting wordt daarna ter goedkeuring aangeboden aan de Stichting Ondernemersfonds SWF.
Indien de leden akkoord gaan met de financiering voor uw aanvraag vanuit het Ondernemersfonds en het bedrag voor u beschikbaar stelt, wordt u hierover in maart schriftelijk geïnformeerd. Hierin tevens de instructie hoe de gelden verrekend gaan worden.
Het bestuur van de VVB, OVM en de Stichting Ondernemersfonds SWF toetsen uw aanvraag op een aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn terug te vinden via op de site van het ondernemrsfonds, hier staat ook de exacte procedure van aanvragen.

     

     

    Indienen Aanvraag:

    Uw dient uw aanvraag voor een bijdrage uit het ondernemers fonds in te dienen m.b.v. het formulier op de site van het ondernemersfonds via de volgende link, https://www.ondernemersfondsswf.nl/trekkingsform.php?id=1 of via de site van het ondernemersfonds.