Lid worden

De leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, vennootschappen onder firma en rechtspersonen, die gevestigd zijn te Makkum en omstreken en een bedrijf (of meer bedrijven) uitoefenen te Makkum en omstreken. Mits het bedrijf industrieel werkzaam is, dan wel kan worden aangemerkt als stuwend dienstverlenend –, of stuwend ambachtelijk- of stuwend toeristisch/recreatief bedrijf.
Bedrijven die uitsluitend de detailhandel uitoefenen kunnen geen lid zijn.

Voldoet u aan bovenstaande? Dan verwelkomen wij u graag als lid.
De contributie bedraagt 115 Euro per jaar, maar over het jaar van aanmelding bent u nog geen contributie verschuldigd.


  1. Lid worden